LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publikace

Dokumenty PDF

Aktualizace 3.4.2008

 

Národní vzdělávací fond

Projekt Phare: Zdokonalování veřejné správy - fáze 1

V češtině:
V angličtině:

Publikace vydané ve spolupráci s jinými organizacemi:

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

V češtině:
V angličtině:

Středisko podpory poradenských služeb

V češtině: V angličtině a němčině:

Program Leonardo da Vinci

V češtině: V angličtině: