LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Středoevropská iniciativa (SEI)

Fórum rozvoje lidských zdrojů

Pražské Fórum rozvoje lidských zdrojů SEI založila mezinárodní pracovní skupina SEI pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání (později transformovaná na síť pověřených odborníků pro rozvoj lidských zdrojů). Tuto skupinu řídil zástupce České republiky. Pražské Fórum bylo ustaveno pro pořádání pravidelných setkání expertů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a k diskutování témat, která jsou vytipovávána jako klíčová. Pro jednání byla zvolena forma mezinárodní konference, které jsou v Praze pořádány od roku 2005. Témata konferencí jsou diskutována a vybírána na výročních setkáních členů sítě pro rozvoj lidských zdrojů. Konference organizuje Národní vzdělávací fond v rámci aktivit SEI a akce se pravidelně konají pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Následně se můžete seznámit s dokumentací jednotlivých ročníků:

  • 2010 - Identifikace bariér celoživotního učení a jejich eliminace
  • 2009 - Proč a jak prognózovat potřeby trhu práce?
  • 2008 - Vyšší kvalita vzdělávání - Lepší zaměstnatelnost
  • 2007 - Další vzdělávání dospělých v regionech - Programy - zkušenosti - Poradenství
  • 2006 - Financování dalšího profesního vzdělávání
  • 2005 - Konkurenceschopnost - Inovace - Lidské zdroje, Střední Evropa v globální perspektivě

Podrobnější informace o aktivitách a procedurách SEI jsou dostupné na stránkách sekretariátu SEI www.ceinet.org