LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publikace

Publikace vydané NVF

Publikační řada Národního vzdělávacího fondu (Tyto publikace vydala a jejich distribuci zajišťovala Česká společnost pro jakost.)

 • MIZUTANI, Eiji - MIAYI, Jinnosuke - INOHARA, Hideo: Japonský management dnes a zítra. Přel. Zdeněk Drabeš. Praha: Česká společnost pro jakost, 1998. 50 s. Publikační řada Národního vzdělávacího fondu. ISBN 80-02-01201-1.

  Aktuální, stručné a podnětné shrnutí vývoje japonského managementu po druhé světové válce a především jeho reakcí na přelom 80. a 90. let a závěry pro 21. století. Publikace přináší tři statě. Autorem první je poradce firmy Watson Wyatt Eiji Mizutani a zabývá se vývojem japonského modelu řízení od vzniku jeho filosofie "respekt k lidem" až po přechod k "deregulaci a skládání účtů za poskytnutou svobodu". Autor druhé statě, prezident Japonského střediska pro produktivitu a sociální a ekonomický rozvoj Jinnosuke Miyai, věnuje pozornost novému designu japonských systémů řízení. Poslední stať od profesora na Fakultě srovnávacích kultur University Sophia v Tokiu Hideo Inohary shrnuje nové poznatky o rozvoji lidských zdrojů v japonských podnicích.

 • TUČEK, Miroslav: Management a manažeři v českém bankovním sektoru. Praha: Česká společnost pro jakost, 1997. 32 s. Publikační řada Národního vzdělávacího fondu. ISBN 80-02-01196-1.

  Při řízení bank je klíčovou personální práce, která by měla být součástí denních starostí každého bankéře, nikoli pouze resortním úkolem. Pro banky jsou lidské zdroje tím nejcennějším kapitálem, bez nichž banka není schopna prosperity a udržení dobrého jména. Autor v úvodu shrnuje vývoj managementu v bankovním sektoru od "socialistických bankéřů" až po bankéře v procesu ekonomické transformace, vývoj řízení bank v 90. letech a teorii řízení obecně. Klade důraz na nutnost celoživotního vzdělávání a rozvoj osobnosti bankéřů.

 • HOFFMANN, Václav - JIRÁSEK, Jaroslav - KUBR, Milan - PITRA, Zbyněk: Český manažer v procesu transformace. Praha: Česká společnost pro jakost, 1997. 32 s. Publikační řada Národního vzdělávacího fondu.

  Pohled na profil a úlohu českého manažera po roce 1989, jeho problémy a úkoly v době vstupu České republiky do Evropské unie. Publikace popisuje i orientaci vzdělávání a rozvoje manažerů a nastiňuje manažerské kompetence pro 21. století.

 • Manažerské vzdělávání v České republice. Průvodce 1996. Praha: Informatorium, 1996. 125 s. Publikační řada Národního vzdělávacího fondu. ISBN 80-85427-98-2.

  Vývoj nabídky vzdělávacích programů pro manažery je v současné době tak dynamický, že je pro zájemce o toto vzdělání velmi obtížné se v ní orientovat. Tento průvodce je prvním pokusem o popis českého trhu manažerského vzdělávání. Zahrnuje soukromé vzdělávací firmy ziskového i neziskového typu, vzdělávací instituty a zařízení spojená s vysokými školami či podniky. Průvodce je členěn do šesti oddílů. Obsahuje informace o českých vzdělávacích institucích a jejich kursech pro manažery, adresy vybraných zahraničních manažerských vzdělávacích institucí, nejznámějších asociací a podpůrných institucí z oblasti rozvoje managementu, dále adresy fakult českých vysokých škol, na nichž lze studovat obor ekonomika a management a další informace pro manažery, kteří by si ze široké nabídky rádi vybrali kvalitní a moderní vzdělávací program, který nejlépe odpovídá jejich podmínkám a potřebám.

 • COUFALÍK, Jaromír - GOULLIOVÁ, Květa: Alternativní přístupy k financování celoživotního vzdělávání. Národní zpráva pro OECD: Česká republika. Praha: Česká společnost pro jakost, 1999. 102 s. Publikační řada Národního vzdělávacího fondu. ISBN 80-02-01296-8.

  Zpráva byla vypracována v rámci projektu OECD "Alternativní přístupy k financování celoživotního učení" podle osnovy Výboru pro vzdělávání OECD. Hlavním cílem zprávy je popsat a analyzovat dosavadní stav a vývoj financování celoživotního učení v České republice a pokusit se navrhnout cesty a způsoby, které by pomohly celoživotní učení v České republice v budoucnu zlepšit. Zpráva je určena jednak koordinátorům a účastníkům výše zmíněného mezinárodního projektu a jednak aktérům celoživotního vzdělávání v České republice.

Publikace vydané jednotlivými programy NVF