LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Odkazy

Vzdělávání a trh práce - Česká republika

Státní instituce pusobící v oblasti vzdělávání

Odborné a profesní organizace a instituce pro oblast vzdělávání

Národní zastoupení evropských programů
v oblasti vzdělávání

Celoživotní vzdělávání a vzdělávání dospělých

Informační servery pro oblast vzdělávání

Informační servery pro tematiku zaměstnání

 • Com&Ben - portál o problematice zaměstnaneckých výhod
 • soupis.cz - portál celoživotní kariéry

Vzdělávání a trh práce - Evropská unie

Organizace

Trh práce, zaměstnanost, sociální politika

Evropské programy pro oblast vzdelávání

 • Eurydice - the information network on education in Europe

Databáze a internetové informační zdroje

Rozvoj lidských zdrojů - české i zahraniční organizace a informační zdroje

Evropská unie

Oficiální informační zdroje EU

 • EUROPA - oficiální server Evropské unie)
 • Úřad pro úřední tisky
 • EUROSTAT - Statistical Office of the European Communities
 • IDEA - The Electronic Directory of the European Institutions
 • EUR-Lex - přístup k právu evropské unice
 • SCADPLUS - Summaries of the Union's legislation
 • ECLAS - European Commission Libraries Catalogue
 • Evropský parlament
 • RAPID - The Press and Communication Service of the European Commission
 • CORDIS - Community Research and Development Information Service

Podpora programů a projektů EU

 • Welcomeurope: poradenství k financování evropských projektů

Rozšíření EU

České informacní zdroje o EU a rozšírení EU

 • Dvorek.eu - platforma pro rozšíření diskuze o evropských otázkách mezi mládeží ZŠ a SŠ
 • Europe Direct - Evropské informační středisko Krajského úřadu Jihočeského kraje
 • EURODATA - informace o EU a kandidátských státech s důrazem na ekonomická hlediska procesu rozšíření EU
 • Enterprise Europe Network
 • EUROskop - Evropská unie a ČR: oficiální server Ministerstva zahraničních věcí ČR

Evropské informační zdroje o rozšíření EU

Česká účast v aktivitách EU

Finanční podpora, granty, dotace

 • eDotace.cz - průvodce světem finančních podpor

Sociální politika

Česká republika

Evropská unie

Neziskové organizace

Česká republika

 • NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
 • neziskovky.cz - Informační centrum neziskových organizací
 • Horizonty - občanské sdružení pro rozvoj neziskových organizací

Evropská unie

 • ngonet.org - informace pro nevládní organizace
 • EU Center - informace mj. o možnostech čerpání z fondů EU