LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publikace

Bulletin Národního vzdělávacího fondu

Pro Futuro
Pro Futuro: bulletin pro podporu a rozvoj lidských zdrojů
Vydává NVF. Bulletin je věnován aktivitám všech jednotlivých programů NVF, přináší informace o nejnovějších akcích, publikacích a dalších výsledcích činnosti NVF. Vychází nepravidelně.
Archiv starších čísel
Číslo 3/2009 - PDF