LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

O nás

Národní vzdělávací fond, o. p. s., (NVF) byl založen v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky s podporou Evropské komise. NVF podporuje rozvoj lidských zdrojů, zaměstnatelnost, další vzdělávání a sociální integraci.

Své poslání NVF realizuje:

  • analytickými, koncepčními, metodickými,vzdělávacími, poradenskými, informačními činnostmi
  • administrací projektů ESF

Hlavní aktivity NVF v současném období:

  • Podpora strategie rozvoje lidských zdrojů na národní a krajské úrovni
  • Správa a rozvoj portálu TopRegion.cz - Insirační databanky pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů
  • Podpora hlavních subjektů působících na trhu práce v České republice - Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, úřadů práce v jednotlivých regionech a dalších organizací spolupracujících se službami zaměstnanosti
  • Analýzy trendů a politik v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, výzkum kvality lidských zdrojů
  • Podpora poradenských služeb v resortu zaměstnanosti i vzdělávání a projektová činnost v této oblasti - Středisko podpory poradenských služeb
  • Programování a implementace Evropského sociálního fondu v ČR
  • Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti standardů kvality, rozvojové audity kvality sociálních služeb

Národní a mezinárodní partnerství

Národní vzdělávací fond pracuje od svého založení na bázi širokého partnerství s řadou institucí státní správy, zaměstnavatelských a odborových organizací, především s MPSV, MŠMT, Úřadem vlády a Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů, s kraji, vzdělávacími institucemi, výzkumnými ústavy a podniky.

Na mezinárodním poli jsou nejdůležitějšími partnery Evropská komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská nadace pro vzdělávání (ETF), Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Středoevropská iniciativa (SEI) a další.

Ředitelkou NVF a všech jeho úseků je PhDr. Miroslava Kopicová.