LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Národní vzdělávací fond vlastní od 17. července 2007 certifikáty potvrzující shodu s mezinárodními standardy kvality

NVF stojí od svého založení na vysoké kvalitě práce, otevřené spolupráci s partnery, zodpovědném a přátelském jednání s klienty a na vysoké etice chování všech zaměstnanců. Tyto principy jsou v souladu se strategickým postavením NVF v České republice v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti, dalšího vzdělávání, sociální integrace a konkurenceschopnosti. A proto bylo vhodné pro zkvalitnění vlastního systému řízení využít mezinárodního standardu ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti. V souvislosti s naším posláním jsme se jako jedna z prvních společností rozhodli aplikovat do našeho systému řízení rovněž požadavky normy ISO 10006:2003, která doporučuje nejlepší dostupnou praxi kvality v oblasti projektového řízení.

Udělení certifikátu pro oblast projektového řízení v rámci společnosti podle tohoto standardu je v českém prostředí ojedinělé.

Od zavedení těchto norem očekáváme zefektivnění celého systému řízení, zvýšení kvality našich služeb a v neposlední řadě i posílení postavení NVF při vytváření znalostní společnosti v České republice.