LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publikace

V rámci své publikační činnosti vydává Národní vzdělávací fond publikace několika typů:

  • Vlastní publikace: publikace vydané jednotlivými programy jako součást jejich aktivit
  • Výstupy z projektů: např. odborné studie, analýzy apod., které jsou výsledkem práce na jednotlivých projektech
  • Publikace jiných autorů a organizací, na jejichž vydání se NVF podílel
  • Informační bulletiny: periodika vydávaná NVF a některými jeho programy
  • Články: příspěvky pracovníků NVF publikované v tisku

Distribuci tištěných publikací zajišťují programy, které konkrétní publikaci vydaly, a to zpravidla zdarma do rozebrání zásob. O dostupnosti svých publikací informuje každý program na své www stránce.

Informační bulletin Pro futuro
Pro Futuro: bulletin pro podporu a rozvoj lidských zdrojůBulletin je věnován aktivitám všech jednotlivých programů NVF, přináší informace o nejnovějších akcích, publikacích a dalších výsledcích činnosti NVF. Vychází nepravidelně.

Řada publikací je dostupná také v elektronické podobě, ke stažení ve formátu PDF.