LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003
Zpět

Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice

Na této stránce najdete následující dokumenty:

Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice

(výstupy z roku 2000)

Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku (výstupy z roku 2001)

 • Klíčová doporučení pro posílení strategického managementu rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni (prosinec 2001)
 • Metodika strategického managementu rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku - krajská úroveň (prosinec 2001)
 • Strategický přístup Irska k rozvoji lidských zdrojů (prosinec 2001)
Všechny tyto dokumenty jsou přístupné jak ve formátu .pdf (pro Acrobat Reader), tak i ve formátu .doc (pro Microsoft Word), případně .ppt (PowerPoint) nebo .xls (Excel). Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo problémy s otevřením některého souboru, rádi Vám odpovíme a pomůžeme.

 

Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Inspirace pro národní úroveň

 • Text 1.1   Stručná informace o úkolu  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 1.2   Doporučení pro národní úroveň  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 1.3   Stručný popis irského přístupu  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc

Inspirace pro krajskou úroveň

 • Text 1.4   Stručná verze  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
  - prezentační fólie  PowerPoint soubor PowerPoint
 • Text 2.1   Úplná verze  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 2.2   Metodika - schémata  PowerPoint soubor PowerPoint
 • Text 2.3   Podkladové studie  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 2.4   Informační přílohy  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 2.5   Statistické údaje - 1. část  Excel tabulka Excel
 • Text 2.6   Statistické údaje - 2. část  Excel tabulka Excel

Příklady dobré praxe - Irsko:

 • Text 3.1   John Corcoran: Přínos rozvoje lidských zdrojů k ekonomickému růstu
  v Irsku - 1960 - 2000 (studie)
    PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 3.2   John Corcoran: Rozvoj lidských zdrojů v Irsku 1960 - 2000 (prezentační fólie)  PowerPoint soubor PowerPoint
 • Text 3.3   John Corcoran: Rozvoj lidských zdrojů v Irsku (přednáška)  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 3.4   Aidan Maloney: Plánování trhu práce v Irsku a strategie v dalších zemích (studie)  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
  - prezentační fólie  PowerPointsoubor PowerPoint
  - graf 1Excel tabulka Excel
  - graf 2Excel tabulka Excel
 • Text 3.5   Aidan Maloney: Metodologie odvětvových a oborových studií o pracovní síle a kvalifikaci (studie)  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 3.6   Tony Barrett: Prezentace FÁS International Consulting Ltd. - rozvoj lidských zdrojů v Irsku z regionálního hlediska (prezentační fólie)  PowerPoint soubor PowerPoint
 • Text 3.7   Tony Barrett: Prezentace FÁS International Consulting Ldt. (přednáška)  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 3.8   John McGrath: Plánování pracovní síly - irská zkušenost (studie)  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Další texty:

 • Text 4.1   Zadání: Zavádění strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 4.2   Ivan Fišera: Návrh na zřízení Rady pro rozvoj lidských zdrojů na národní úrovni  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 4.3   Miroslava Mandíková: Národní rada pro rozvoj lidských zdrojů  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 4.4   Rada pro rozvoj lidských zdrojů  Text ve formátu PDFPDF   Word Text ve formátu .doc
 • Text 4.5   Vladimír Válek: Krajská úroveň - případová studie z Olomouckého kraje  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 4.6   Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc
 • Text 4.7   Krajská rada pro rozvoj lidských zdrojů v kraji Vysočina  PDF Text ve formátu PDF  Word Text ve formátu .doc