LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Evropská rozvojová spolupráce (ERS)

Tento nejnovější úsek, který zahájil svoji činnost v lednu 2008, bude pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti zahraniční pomoci. Cílem úseku je nalézat nové zdroje financování činnosti Národního vzdělávacího fondu a vytvářet strategická partnerství s obdobnými organizacemi v zahraničí. Pro mezinárodní projekty, které realizuje a bude v budoucnu připravovat, využívá interní kapacity a sestavuje týmy z expertů Národního vzdělávacího fondu. Další samostatnou činností úseku ERS bude podpora MPSV při vysílání expertů do zahraničí (Twinning Out) a podpora pro projekty financované z komunitárních programů, z finančního mechanizmu EHP/Norska a Programu švýcarsko - české spolupráce.