LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekt Podpora strategického řízení rozvoje lidských zdrojů v krajích ČR:

Realizujeme internetový projekt TopRegion.cz

Pracovní setkávání s partnery z krajů ČR:

Mezinárodní konference o Evropské strategii zaměstnanosti: "Jsme v Evropě zaměstnatelní?", 3.října 2005;
zpráva o průběhu konference,
prezentace,
fotografie,
videozáznam

Anketa z konce roku 2002 zaměřená na zmapování situace v oblasti RLZ v krajích ČR - souhrnný výstup