LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Středisko podpory poradenských služeb

Vítejte na stránkách Střediska podpory poradenských služeb!

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS) se profiluje jako výzkumné a projektové oddělení se zaměřením na rozvoj poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti i vzdělávání.

Hlavní směry činnosti SPPS:

 • podpora poradenských služeb v rezortu MPSV,
 • rozvoj poradenských služeb v oblasti dalšího profesního vzdělávání,
 • sledování vývoje poradenských služeb v rezortu MŠMT, zejména na vysokých školách,
 • výzkumná a projektová činnost zaměřená na podporu evropské dimenze v poskytování poradenských služeb, na zkvalitňování poradenské práce,
 • projektová činnost na podporu mobilit poradenských pracovníků působících v resortu zaměstnanosti a školství,
 • podněcování spolupráce mezi poskytovateli poradenských služeb na národní úrovni,
 • šíření příkladů dobré praxe v poradenství.

Hlavní projekty SPPS:

 • Informačně poradenský systém pro další profesní vzdělávání - internetový portál, který pomůže po vložení údajů o kompetencích uživatele nalézt vhodnou vzdělávací akci, studium, či novou profesi. Podporu uživatelům poskytne síť poradců pro DPV (komunita poradců sdružených kolem portálu).
 • Internetový poradenský nástroj studijní a profesní orientace - cílem projektu je na základě poznatků metody bilanční diagnostiky vytvořit komplexní on-line poradenský nástroj celoživotního poradenství.
 • Institut trhu práce - Podpůrný systém služeb zaměstnanosti (projekt ESF)
  Zapojení SPPS: Analýza a návrh optimalizace systému poradenských služeb ve veřejných službách zaměstnanosti.
 • BADED - Bariéry ve vzdělávání dospělých (projekt Socrates-Grundtvig)
  Segmentace bariér ve vzdělávání dospělých a nastavení poradenských nástrojů, které usnadní jejich překonání.

SPPS udržuje kontakt se členy evropské sítě Euroguidance a zapojuje se také do mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj poradenských služeb a informačního zázemí pro vzdělávací mobilitu. Pokud máte návrh na domácí nebo zahraniční projekt ve výše zmíněných oblastech a hledáte partnera, obraťte se na nás. Pracovníci SPPS disponují bohatými zkušenostmi v řízení i realizaci projektů.

Pracovníci SPPS jsou aktivní v Asociaci výchovných poradců, v Asociaci vysokoškolských poradců, v Asociaci manželských a rodinných poradců.

Pracovníci SPPS se také aktivně zapojují do jednání Národního poradenského fóra.