LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Úsek zaměstnanost

Úsek Zaměstnanost je jedním z novějších útvarů ve struktuře NVF. Vznikl na základě potřeby vytvořit specializované pracoviště orientované na oblast aktivní politiky zaměstnanosti, rozvoje trhu práce a zejména na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti poskytovaných subjektům působícím na trhu práce. Úkolem úseku Zaměstnanost je zároveň zlepšit dostupnost služeb zaměstnanosti pro tyto subjekty.

Úsek Zaměstnanost se zaměřuje především na tyto okruhy činností:

Aktuální informace o činnosti týmu Zaměstnanost naleznete na www.proemployment.eu.