LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekty

Národní Observatoř realizuje své aktivity převážně na projektové bázi. Samostatně či v rámci partnerství se účastní široké škály národních i mezinárodních projektů.

Projekty lze rozdělit z hlediska jejich převažujícího obsahového zaměření do následujících skupin:

Vzdělávání

Konkurenceschopnost a lidské zdroje

Předvídání kvalifikačních potřeb

Hodnocení politik a programů

Mezinárodní sítě