LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Publicita projektu

Realizační tým věnoval publicitě projektu KDPV soustavnou pozornost. Tým vydával tiskové zprávy a články o průběhu projektu a o jeho výsledcích. Řada tištěných i elektronických médií přebírala tyto výstupy a přinášela o projektu podrobnější informace. V této rubrice naleznete přehled článků a zpráv, které o projektu KDPV zveřejňovaly odborné tituly i média určená široké veřejnosti.

2008

 

2007

Závěry z fokusních skupin dokument PDF