LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekty

Středisko podpory poradenských služeb se aktivně zapojuje do řešení národních a mezinárodních projektů. Máte-li zájem, seznamte se s cíli a výstupy těchto projektů.

Projekty řešené v rámci evropských vzdělávacích programů

Domácí projekty

ArchivArchiv ukončených projektů