LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Síť národních informačních středisek pro poradenství

Síť 65 národních informačních středisek pro poradenství, které působí ve 31 evropských zemích, nese název Euroguidance. Koordinována je Evropskou komisí - Generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu a plní úkoly vymezené jí programem Leonardo da Vinci, tj. aktivně podporuje studijní mobilitu, přispívá k rozvoji evropské dimenze poradenství, vzdělávání a mobilit v Evropě.

Síť Euroguidance:

  • sbírá, produkuje, šíří a zprostředkovává informace o vzdělávání v rámci všech evropských zemí,
  • poskytuje vazby na poradenské a vzdělávací systémy po celé Evropě,
  • zapojuje se do nadnárodních projektů, včetně výměnných odborných stáží poradců,
  • organizuje semináře a konference, připravuje publikace s poradenskou tématikou a napomáhá tak ke zlepšování poradenských služeb,
  • aktivně podporuje mobilitu v Evropě, zvláště v odborném a celoživotním vzdělávání.

Cílové skupiny sítě jsou především:

  • specificky vzdělaní poradci a poradenští pracovníci působící na všech typech vzdělávacích či poradenských institucí,
  • informační pracovníci působící v oblasti vzdělávání a trhu práce,
  • výzkumní pracovníci zabývající se poradenstvím,
  • zájemci o studijní mobilitu v rámci Evropy.

Více informací na www.euroguidance.net a www.euroguidance.cz, kde lze najít i pozvánky na připravované akce, zápisy z aktivit realizovaných a další zajímavé domácí i zahraniční novinky ze světa poradenství a poradenských pracovníků.