LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

NICGSE – Network for Innovation in Carrier Guidance Studies in Europe

Lifelong Learning Programme – Erasmus Academic Network

Tříletý projekt ERASMUS – Síť pro inovace studia profesního poradenství v Evropě – si klade za cíl rozvíjet profesní poradenství a zejména přípravu profesních poradců v EU. Do projektu je zapojeno 40 institucí z 31 zemí.

Projektové činnosti:

  1) Výměna obsahu, curricula a kompetenčních profilů existujících studijních programů připravujících profesní poradce.

  2) Identifikace a rozvoj dalších inovativních vzdělávacích programů dalšího vzdělávání profesních poradců.

  3) Identifikace nástrojů a technik vzdělávání profesních poradců.

  4) Diseminace výsledků projektu

  5) Mobilita pedagogů a studentů

  6) Adaptace TUNING-metody, která zajistí stejné podmínky aplikace studijních programů.

SPPS – NVF, o.p.s. je jedním z mnoha partnerů. Počítá se s jeho zapojením zejména do aktivity č. 1 při výměně struktur existujících vzdělávacích programů profesních poradců v EU, jejich úpravě a inovaci pro české vysoké školy. Na českých vysokých školách dodnes neexistuje žádný bakalářský, natož magisterský studijní program tohoto zaměření. Výsledkem projektu by mohla být mimo jiné změna tohoto nešťastného stavu kariérového vzdělávání v Česku.