LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

FREE - Fostering return to employment through enterpreneurship, innovation and creativity

Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci

Tento projekt si klade za cíl rozpracovat a rozšířit výsledky úspěšného projektu z minulých let „European Virtual Enterprise Centre“, jehož výstupem bylo virtuální centrum výuky podnikání pro osoby, které chtějí začít samostatně podnikat (micro-business). Výsledné stránky projektu nabízejí diagnostiku, trénink a informace pro tuto cílovou skupinu.

Navazující projekt zamýšlí vytvořit nový obsah stránek, který bude přizpůsobený potřebám poradců a trenérů pracujícím s nezaměstnanými osobami mladšími 25 let či staršími 45 let. Výsledkem bude webový nástroj dostupný on-line i na CD ve všech pěti projektových jazycích.

Do projektu je zapojeno šest vzdělávacích a poradenských institucí z pěti zemí (Portugalsko, Španělsko, Velká Británie, Řecko a Česká republika). Vedoucím subjektem je portugalské SPI (Sociedade Portugesa de Inovacao - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovacao, S.A.

Bližší informace o projektu naleznete na projektových stránkách.