LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Semináře a konference

Připravované akce

 

Téma / název: Kongresové dny výchovného poradenství
Akce: Asociace výchovných poradců (Avp) připravuje dvoudenní kongresové dny pro výchovné poradce. Na programu budou témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách. Mezi tématy bude např. legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy.
V rámci druhého dne proběhne Valná hromada Avp.
Organizátor: Asociace výchovných poradců
Místo konání: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
Termín konání: 7. - 8. dubna 2010
Bližší informace: www.asociacevp.cz

 

Konané akce

Informace o aktivitách s poradenskou tématikou najdete také na www.euroguidance.cz.

Semináře a konference uskutečněné v letech 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002 - 2003 a 1998 - 2001.

V roce 2004 jsme se zúčastnili tří veletrhů vzdělávacích příležitostí.