LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Užitečné odkazy

Česká republika

Sektor vzdělávání

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  www.msmt.cz


 • Ústav pro informace ve vzdělávání
  www.uiv.cz


 • Národní ústav odborného vzdělávání
  www.nuov.cz


 • Centrum pro studium vysokého školství
  www.csvs.cz


 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky
  www.ippp.cz


 • NARIC Česká republika
  Národní centrum pro uznávání akademického vzdělání
  www.naric.cz


 • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
  www.naep.cz


 • Národní centrum Europass
  Europass je osobní portfolio usnadňující doložení vzdělání a pracovních zkušeností v Evropě.
  www.europass.cz


 • Informační centrum pro mládež
  www.icm.cz


 • Eurodesk Česká republika
  Poskytuje přístup k evropských informacím pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.
  www.eurodesk.cz

Sektor práce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  www.mpsv.cz


 • Služby zaměstnanosti ČR
  portal.mpsv.cz/sz


 • Průvodce světem povolání
  Komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeže. Nabídka informací i pro dospělé a pro absolventy škol.
  www.gwo.cz


 • Uznávání kvalifikací a vzdělání
  www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci


 • Integrovaný systém typových pozic
  Sladění potřeb jednotlivců s potřebami trhu práce
  www.istp.cz


 • EURES ČR
  Evropské služby zaměstnanosti v České republice
  portal.mpsv.cz/eures

Evropa

 • Vzdělávání a odborná příprava v Evropě
  Informace o programech, politikách a aktivitách Evropské komise v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  ec.europa.eu/index_cs.htm


 • The Lifelong Learning Programme 2007-2013
  ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html


 • Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu
  Webová stránka Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu zprostředkovává přístup k informacím o vývoji v oblasti vzdělávání, školení, mládeže, kultury a sportu na evropské úrovni.
  ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm


 • CEDEFOP
  Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
  cedefop.eu.int


 • Evropská vzdělávací nadace
  Tato agentura Evropské komise podporuje rozvoj vzdělávání a odborné přípravy v tzv. "třetích zemích".
  http://www.etf.eu.int


 • Euroguidance
  Síť Euroguidance podporuje poradenskou komunitu a zprostředkovává informace v oblasti studijní a pracovní mobility.
  www.euroguidance.org.uk


 • Eurodesk
  Síť národních, regionálních a místních poskytovatelů evropských informací mladým lidem a pracovníkům s mládeží.
  www.eurodesk.org


 • Eurydice
  Informační síť o vzdělávání v Evropě
  www.eurydice.org


 • Europass
  Europass je osobní portfolio usnadňující doložení vzdělání a pracovních zkušeností v Evropě.
  europass.cedefop.eu.int


 • ENIC - NARIC
  Síť ENIC-NARIC se zabývá uznáváním akademických diplomů a certifikátů v Evropě.
  www.enic-naric.net/


 • FEDORA
  FEDORA je asociace sdružující odborníky v oblasti vysokoškolského poradenství v Evropě.
  www.fedora.eu.org


 • IAEVG
  Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství
  www.iaevg.org


 • EURES
  Evropský portál pracovní mobility
  ec.europa.eu/eures


 • PLOTEUS
  Portál vzdělávacích příležitostí v Evropě
  ec.europa.eu/ploteus


 • Evropský portál pro mládež
  europa.eu/youth