LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Zadavatelem výzkumného projektu "Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR" je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Hlavním řešitelem je Trexima. SPPS je v pozici dodavatele a bude se podílet na analytických pracích. Realizace projektu byla zahájena v červenci 2009, ukončení projektu je plánováno na prosinec 2009.

Cílem řešení je vytvoření jednotného společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti.

Kompetenčním modelem ve smyslu tohoto zadání se rozumí stanovení jednoznačné a srozumitelné klasifikace odborné způsobilosti (odborných znalostí, dovedností, obecných způsobilostí) a stanovení jejích úrovní. Jednotný kompetenční model je jednou z nezbytných podmínek pro rozvoj nástrojů v oblasti profesního poradenství, dalšího profesního vzdělávání a zprostředkování v moderních službách zaměstnanosti.

Předpokládané výstupy řešení a očekávané přínosy pro resort MPSV:

  • Analýza a rozbor dosavadních kompetenčních modelů a způsobů klasifikování neformalizovaných odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí a základních principů jejich využívání v informačních systémech služeb zaměstnanosti, případně dalších relevantních veřejných systémech.
  • Návrh společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti včetně vymezení pojmů, základní klasifikace odborných způsobilostí, systém úrovní odborných způsobilostí, kompetenční příbuznost.
  • Koncepční návrh, způsoby a podmínky aplikace společného kompetenčního modelu do informačních systémů služeb zaměstnanosti.
Získané poznatky budou základním podkladovým materiálem pro další rozvoj informačních systémů služeb zaměstnanosti, zejména v oblasti zónového poradenství a zprostředkování.