LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Tým Adaptabilita

Hlavní činností týmu Adaptabilita je administrace tří grantových schémat v programu JPD 3 vyhlášených přímo Řídícím orgánem MPSV a související technická pomoc pro Řídící orgán. Tato tři grantová schémata administrujeme od počátku a i proto jde prokazatelně o jedny z nejlépe fungujících GS v rámci ESF. Obdobně jako tým Trh práce jsme pořádali i vzdělávací akce pro navrhovatele a realizátory projektů.