LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Naše služby

Poskytované služby mají převážně charakter přímého výkonu činností při řízení grantových programů, ale jsou také poskytovány formou poradenství, konzultací a vzdělávání (workshopy a semináře) jak ve fázi zpracování programových dokumentů a návrhů projektů, tak i při jejich implementaci.

  • poradenství a konzultace při zpracování programových dokumentů a prováděcích dokumentů k programům v oblasti lidských zdrojů;
  • poradenství a konzultace v oblasti přípravy, řízení a realizace programů a projektů financovaných z veřejných prostředků (zejm EU, ČR, EHP, případně dalších);
  • administrace grantových schémat (GS) a obdobných schémat podpory z veřejných prostředků, tj. komplexní zajištění všech činností při implementaci GS (publicita; výzvy k podávání žádostí; konzultace a podpora žadatelů; sběr, hodnocení a výběr projektů; příprava a uzavírání smluv; monitorování projektů a GS, platby příjemcům; konzultace a podpora příjemců; kontrola a evaluace projektů)
  • vzdělávání a publicita (školení, workshopy, semináře a konference aj.) v oblasti přípravy, řízení a realizace projektů a programů financovaných z veřejných prostředků;
  • expertní služby formou účasti v projektech a zakázkách orientovaných na vybrané oblasti lidských zdrojů.