LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Tým Trh práce

Grantové schéma OP RLZ je administrováno týmem "Trh práce". Hlavní činností tohoto zhruba 9-členného týmu je dnes dokončení čtyř tzv. nadregionálních grantových schémat (NGS) v působnosti Správy služeb zaměstnanosti (SSZ) MPSV a související technická pomoc pro SSZ v oblasti informační, konzultační a metodické. Po převzetí této agendy v lednu 2007 se nám ve spolupráci se SSZ podařilo stabilizovat finanční situaci projektů a postupně dohnat velký skluz v administraci těchto GS.