Fórum Lidské Zdroje

Infoservis

Oficiální web České RepublikyPrague.cz

CEI FÓRUM LIDSKÉ ZDROJE

Financování dalšího profesního vzdělávání

Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (CEI) FÓRUM LIDSKÉ ZDROJE se uskutečnila v Praze dne 10. listopadu 2006. 

Nad touto akcí, která byla obsahově vymezena tématem „Financování dalšího profesního vzdělávání“, převzalo záštitu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Organizační zajištění konference bylo koordinováno Národním vzdělávacím fondem, o. p. s.