Fórum Lidské Zdroje

Central European Initiative Národní vzdělávací fond

Infoservis

Oficiální web České Republiky Prague.cz

SEI FÓRUM LIDSKÉ ZDROJE

Proč a jak prognózovat potřeby trhu práce?

Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (SEI) FÓRUM LIDSKÉ ZDROJE se uskuteční v Praze dne 20.listopadu 2009. 

Organizační zajištění konference koordinuje Národní vzdělávací fond, o. p. s.