CEI  2005
28.-29.4.2005, Praha
     CONTACT:     
CEI WG HRD&T
Miroslava Kopicová
  (Chair Person)
Tel: +420 224 500 511
e-mail: kopicova(zavinac)nvf(tecka)cz

Jarmila Modrá
  (technical assistance)
Tel: +420 224 500 560
e-mail: modra(zavinac)nvf(tecka)cz

ADDRESS:
National Training Fund
Opletalova 25
110 00 Prague 1
Czech Republic


 

Středoevropská iniciativa 2005


Konference "Konkurenceschopnost" v Praze, duben 2005
(.PDF, 112 kB)


O konferenci:
Konference s názvem "Konkurenceschopnost - inovace - lidské zdroje: Střední Evropa v globální perspektivě" byla organizována Ministerstvem zahraničních věcí ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, Institutem pro sociální a ekonomické analýzy a Českým vysokým učením technickým v Praze. Konference se konala pod záštitou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ČR.
Hlavním tématem konference bylo postavení střední Evropy a celé EU v kontextu globální konkurenceschopnosti. Konference se zaměřila na existující rozdíly v konkurenceschopnosti evropských zemí (a obzvlášť vybraných zemí SEI) ve srovnání s USA a dalšími rozvinutými zeměmi. Jednání konference se pokusila nejen o identifikaci důvodů evropského zaostávání, ale také se zaměřila na přístupy a specifikaci nutných kroků, vedoucích k pozitivní změně celkového prostředí pro růst konkurenceschopnosti. Velmi zajímavá diskuse se v jednotlivých workshopech zaměřila na tyto specifické otázky: institucionální zakotvení a financování vědy a výzkumu, systém vývoje a rozšiřování inovací a dynamika rozvoje lidských zdrojů. Nemenší pozornost byla věnována nebezpečí zvětšování rozdílů mezi Evropou a USA a rozdílnému chápání konkurenceschopnosti z hlediska ekonomiky a kvality života.

Cíle:
Hlavním cílem konference bylo šíření aktuálních znalostí o evropské konkurenceschopnosti a její vazbě na inovační potenciál a rozvoj lidských zdrojů. Příspěvky, prezentované předními evropskými a americkými experty, stimulovaly aktivní diskusi a prezentaci nápadů jak zvýšit konkurenceschopnost evropských zemí v globálním světě.

Přednášející

 


  WEBCAM
 
Prague, Czech Republic
  ORGANIZER
CEI


MZV


NVF


ISEA


CTU