Fórum Lidské Zdroje

Infoservis

Oficiální web České Republiky Prague.cz

SEI FÓRUM LIDSKÉ ZDROJE

Další vzdělávání dospělých v regionech

Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (SEI) FÓRUM LIDSKÉ ZDROJE se uskuteční v Praze dne 7. prosince 2007. 

Nad touto akcí, která byla obsahově vymezena tématem "Další vzdělávání dospělých v regionech", převzalo záštitu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Organizační zajištění konference koordinuje Národní vzdělávací fond, o. p. s.