LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekty programu Leonardo da Vinci

Nové možnosti zefektivnění spolupráce VSZ a MSP

Tento projekt mobility je zaměřen na kvalitativní přeměnu vzájemné spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) a zaměstnavatelské sféry. Cílem projektu je získání uceleného souboru informací o různých možnostech spolupráce VSZ a malých a středních podniků (MSP), které přispějí k zefektivnění spolupráce zmíněných subjektů. Projekt je implementován v rámci programu Leonardo da Vinci.

Číslo projektu: CZ/09/LLP-LdV/PLM/134073
Období realizace projektu: 09/2009 - 12/2010
Cílové skupiny projektu: zástupci MSP a NVF, o.p.s.
Realizátor projektu: Národní vzdělávací fond, o.p.s.
partneři projektu:
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • CILA School Group and Student Placements/Irsko
  • Provincia di Reggio Emilia/Itálie
  • Arbeitsmarktservice Osterreich/Rakousko
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny/Slovensko
  • EuroPartneship Agency Ltd/Velká Británie
  • Počet účastníků projektu: 15
    Počet běhů/délka běhů: 5/2 týdny