LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Projekty

Zde naleznete informace o projektech a zakázkách, které úsek Zaměstnanost v současné době realizuje, nebo na jejichž realizaci se v době nedávné podílel.
Stěžejní projekty a zakázky úseku byly realizovány ve spolupráci s hlavním strategickým partnerem pro oblast politiky zaměstnanosti, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zejména Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce. Další projekty jsou v současné době realizovány v rámci programu Leonardo da Vinci.

Projekty a zakázky pro MPSV


Projekty programu Leonardo da Vinci