LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Zpět

Workshopy a fokusní skupiny

  • Interní workshopy jsou zaměřené na projednání dalšího postupu prací na komponentně Kvalita lidských zdrojů a zejména na odbornou interní diskuzi dílčích výstupů. Na základě diskuse jsou doporučeny směry pro další zkvalitnění diskutovaných příspěvků. Interních workshopů se zúčastní pracovníci NOZV, případně přizvaní experti na projednávanou problematiku.
  • Společné workshopy s ostatními pracovišti CVKS. Jejich cílem je zejména zajištění provázanosti jednotlivých komponent a dosažení synergických efektů.
  • Fokusní skupiny jsou pořádány zejména k ověření výsledků primárních analýz. Jejich vedením je vždy pověřen pracovník NOZV, skupina se skládá z 6 - 8 odborníků z akademické sféry i praxe na dané otázky.

Workshopy a fokusní skupiny v roce 2008

Workshopy a fokusní skupiny v roce 2007

Workshopy a fokusní skupiny v roce 2006

Workshopy a fokusní skupiny v roce 2005