LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Inovační fórum '08

V listopadu roku 2007 vyhlásil předseda vlády České republiky iniciativu VIVAT, která vytváří rámec pro koordinovaný rozvoj vědy, vzdělání, inovací, aplikací a technologií. V rámci iniciativy VIVAT se pod záštitou předsedy vlády konají odborná setkání a konference nad tématy, která jsou důležitá pro podporu rozvoje proinovačního prostředí v České republice.

10.1.2008 se uskutečnilo 1. Inovační fórum 2008, které zahájilo tradici těchto setkání a bylo věnováno systému podpory výzkumu a inovací, hodnocení výzkumu a jeho vládní podpory, způsobu financování, odstraňování bariér efektivní spolupráce výzkumných institucí s podnikovou sférou a vytváření příznivého prostředí pro výzkum, vývoj a realizaci inovací, s cílem definovat hlavní principy reforem, které vyústí ve zvýšení inovační výkonnosti naší země. Setkání a diskusí na Inovačním fóru 2008 se účastnilo více než 100 významných inovačních aktérů v České republice a to ze sféry akademické, průmyslu i veřejné správy.

12.5. 2008 se konala další akce v řadě Inovačního fóra 2008 s názvem Jak dál v terciárním vzdělávání? Tuto akci připravil tým MŠMT a prezentací základního strategického a koncepčního dokumentu Bílá kniha terciárního vzdělávání byla odstartována veřejná diskuse nad podobou reformy terciárního vzdělávání v ČR.

V rámci akcí Inovačního fóra 2008 se ještě plánují diskuse o ochraně duševního vlastnictví, a dále o tom, co je klíčem k úspěchu inovujících firem. Inovační fórum je otevřeno nápadům a aktivitám, které povede k diskusi a připraví prostředí pro řešení klíčových bariér, omezujících rozvoj proinovačního prostředí v ČR.