LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003


Zpět


Konference KP 2008 Český Krumlov

(Community Programme PROGRESS - How does it work in the Czech Republic?)

Kdy: 16.10.2008
Kde: Jezuitský sál, Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov
Program: 15.10.2008 - příjezd účastníků, ubytování a společná večeře
  16.10.2008 - konference 9:30-16:00 hod.

Komunitární program PROGRESS je program Evropské unie zaměřený na zaměstnanost a sociální solidaritu. Cílem mezinárodní konference bylo přiblížit účastníkům tento komunitární program a seznámit je se zkušenostmi s využíváním tohoto programu ve Slovinsku a ukázat, jak využívají komunitární programy neziskové organizace v Itálii. Na konferenci se účastníci seznámili i s celkovou sociální politikou Evropské unie a praktickými postupy při podávání projektů v rámci programu PROGRESS.

Konferenci pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz/cs/1112), organizačně konferenci zajišťoval Národní vzdělávací fond, o.p.s. společně a Agenturou OK Tours.