LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Flexicurity z pohledu rovnosti mužů a žen

Základní informace

Co znamená slovo flexicurity?
Flexicurity je složený výraz, který v sobě zahrnuje dva zdánlivě protichůdné výrazy - flexibilitu a ochranu (angl. flexibility a security) na trhu práce. Flexicurity je tedy soubor opatření podporujících schopnost přizpůsobivosti účastníků trhu práce při zachování dostatečných jistot v oblasti příjmu a podmínek práce. Tolik definice.

Projekt, na kterém spolupracuje Národní vzdělávací fond jako partner, je projekt Ministerstva práce a sociální politiky Bulharské republiky. Dalším partnerem projektu je Marce Region (Itálie) a Nadace Fondazione Giacomo Brodolini (Itálie). V rámci projektu budou vypracovány v zemi každého partnera národní zprávy mapující politiku trhu práce v souladu se čtyřmi pilíři flexicurity, tedy s externí a interní ochranou pracovních míst, ochranou zaměstnanosti a ochranou příjmů. Na národní zprávu budou navazovat tři tématické semináře zaměřené na jednotlivé pilíře flexicurity v jednotlivých zemích a vytvoření průvodce pro zavádění politiky rovnosti mužů a žen v oblasti flexicurity. Projekt bude ukončen závěrečnou konferencí v Sofii.

Projekt je plánován na 12 měsíců a celkové náklady jsou plánovány ve výši 184 441 €. Národní vzdělávací fond se podílí na spolufinancování částkou 5 000 €, kterou poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

vystupy projektu

realizační tým

Katalog příkladů dobré praxe

Další informace o projektu vám ochotně poskytnou:
Ing. Hana Kuželková (kuzelkova(zavinac)nvf(tecka)cz)
Ing. Vlastimil Outlý (outly(zavinac)nvf(tecka)cz)