LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

FORJOBS : Předvídání vývoje zaměstnanosti a kvalifikačních potřeb

Základní informace

Projekt, na kterém spolupracuje Národní vzdělávací fond jako partner, je projekt Národní agentury zaměstnanosti Bulharské republiky. Dalším partnerem projektu je Servicio Público de Empleo de Casrilla-La Macha - SEPECAM (Španělsko). V první fázi projektu budou vypracovány v zemi každého partnera základní studie analyzujícící institucionální a legislativní podmínky fungování trhu práce, politiku zaměstnanosti, strukturu zaměstnanosti a vývoj jejích profesně kvalifikačních charakteristik. Součástí studie je i zmapování aktivit zaměřených na předvídání budoucího vývoje zaměstnanosti a kvalifikačních potřeb. Ve druhé fázi se experti seznámí s modelem předvídání vývoje zaměstnanosti v odvětvích a profesích, který je používán v Itálii. Na základě dostupných statistických dat bude model vyzkoušen také v České republice. Na závěr projektu se uskuteční čtyři semináře, z nichž jeden se plánuje v Praze. Na semináři bude přestaven model předvídání zaměstnanosti a kvalifikací zástupcům MPSV, úřadů práce a zaměstnavatelů.

Projekt je plánován na 20 měsíců.

realizační tým

Další informace o projektu vám ochotně poskytnou:
Ing. Hana Kuželková (kuzelkova(zavinac)nvf(tecka)cz)
Ing. Vlastimil Outlý (outly(zavinac)nvf(tecka)cz)
Ing. Věra Czesaná, CSc. (czesana(zavinac)nvf(tecka)cz)