LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen
(Gender budgeting in practice)

Projekt, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zaměřen na problematiku rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen na regionální úrovni. Na projektu spolupracují jako partneři následující domácí a zahraniční instituce:

Doba trvání projektu:
Projekt je koncipován na 15 měsíců a jeho realizace byla zahájena v říjnu 2006.

Stručný obsah:
V rámci projektu bude uskutečněn průzkum místních rozpočtů ve vybraných městech v jednotlivých partnerských zemích. Výsledky provedených analýz budou prezentovány na pěti mezinárodních konferencích v Praze, Pécsi, Římě, Vídni a Sofii. V České republice bude tato tématika dále prezentována na 14 regionálních seminářích, které proběhnou v druhé polovině roku 2007. Obdobné regionální semináře budou uspořádány také v Itálii a Bulharsku. Součástí projektu je také kampaň objasňující problematiku rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen. V rámci této kampaně budou mimo jiné připraveny a distribuovány informační letáky a Manuál rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen.

Velikost grantu:
Celkový rozpočet projektu je 581.600 €.

Další informace o projektu vám ochotně poskytnou:
Ing. Hana Kuželková - kuzelkova(zavinac)nvf(tecka)cz
Ing. Vlastimil Outlý - outly(zavinac)nvf(tecka)cz