LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ

CZ.2.17/1.1.00/32484

Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy.

Doba trvání projektu:

Projekt je koncipován jako 24 měsíční a jeho realizace byla zahájena 1. února 2010.

Stručný obsah:

Cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek pro profesní i osobnostní rozvoj všech našich zaměstnanců, který chápeme jako nezbytný předpoklad pro posílení konkurenceschopnosti naší organizace a pro udržení její pozice na trhu.

1. nastavení kvalitního vzdělávacího systému jako účinného nástroje řízení kvality lidských zdrojů tím, že dojde k rozšíření a inovaci stávajícího nevyhovujícího sytému vzdělávání.

2. důslednější provázání systému hodnocení pracovníků i ostatních prvků systému řízení lidských zdrojů s potřebami rozvoje organizace a vzdělávání pracovníků, čímž dojde k posílení motivace zaměstnanců a jejich větší orientaci na výkon a kvalitu.

3. realizace uceleného souboru konkrétních vzdělávacích aktivit, vycházejících z reálných potřeb zaměstnanců i organizace. Jedná se o školení připravená přímo na míru jednotlivým skupinám pracovníků a vycházející nejen z provedené analýzy potřeb, ale rovněž ze strategie jednotlivých úseků i NVF jako celku.

4. sdílení zkušeností a vzájemnou inspirací mezi specifickými cílovými skupinami pracovníků starších 50 let a tzv. talent managementu, což zároveň představuje silný inovativní prvek v komunikaci uvnitř organizace.

Další informace o projektu Vám ochotně poskytnou:

Lenka Mančalová (vedoucí projektu) - mancalova@nvf.cz

Hana Kuželková (projektová manažerka) - kuzelkova@nvf.cz