LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003
Zpět


Správní rada Národního vzdělávacího fondu

JUDr. Richard Falbr European Parliament
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels
Belgium
MVDr. Milena Vicenová  
Ing. Petr Kalaš  
Ing. Zdeněk Liška
generální ředitel
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Jankovcova 1569/2c
170 04 Praha 7
PhDr. Jiřina Šiklová Klimentská 17
110 00 Praha 1
Ing. Pavel Prior
viceprezident
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Jankovcova 1569/2c
170 04 Praha 7
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
prorektor UK, přednosta 1. Interní kliniky
1. lékařské fakulty UK
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
Doc. Ing. Jiří Volf
náměstek ministra
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Dr. Milan Kubr Chemin des Bélosses 5
1222 Vésenaz
Switzerland


Dozorčí rada

Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
protektorka pro kvalitu výuky a výzkum
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s
Katedra rozpočtové politiky
Estonská 500
101 00 Praha 10
PhDr. Václav Ježek Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Ing. Miloslav Vaněk
ředitel
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2