LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

 

Činnost NK EQUAL skončila k 31.10.2005.

Program I. kola byl skončen v souladu s harmonogramem k 31.10.2005 a činnosti v rámci NK EQUAL pro II.kolo byly ukončeny k 31.10.2005, protože se NVF vzhledem k nastaveným podmínkám nepřihlásil do výběrového řízení na Národní podpůrnou strukturu k zajišťování Akce 2 a 3 II. kola EQUAL.

Pro přechodnou dobu budou zveřejněny informace o I. kole a informace k Akci 1 II. kola.

Informace k I. kolu naleznete v sekci Informace pro příjemce v I. kole EQUAL

Informace k II. kolu naleznete v sekci Informace pro příjemce ve II. kole

Obecné informace o iniciativě EQUAL jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF: