LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Reforma veřejné správy

V příloze časopisu Veřejná správa, vydávaného Ministerstvem vnitra, byl zveřejněn článek s názvem Phare projekt: Systém rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Článek podává stručný nástin současné situace v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a navazuje charakteristikou projektu a přehlednýmpopisem jeho cílů, postupů a materiálů, které budou použity k jeho uskutečnění.