LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Memorandum o celoživotním učení

Na těchto stránkách je úplný český text Memoranda o celoživotním učení. Je to jeden z významných dokumentů Evropské komise, v němž koncem října 2000 naznačila své záměry v uskutečňování koncepce celoživotního učení a jímž zároveň vyzvala členské země Evropské unie, aby k němu do konce června 2001uspořádaly co nejširší diskuse. Jak je z Memoranda patrné, odráží tento dokument závažnou skutečnost, že orgány Evropské unie zařadily na nejvyšší příčky své celkové politiky právě rozvoj celoživotního učení.

Tento rozsáhlý a také velmi obtížný úkol vyžaduje jednak změnit dosavadní dlouhodobě zakořeněné tradiční pohledy na vzdělávání a jednak důkladnou a cílevědomou přípravu. Součástí této přípravy je právě diskuse, která se nyní z členských států EU rozšířila i do dalších zemí včetně České republiky. V České republice má tato diskuse dvojí cíl: za prvé seznámit s Memorandem co nejširší okruh institucí a odborníků a přispět tak k rozšíření informovanosti o něm. Za druhé má umožnit, aby se shromáždilo co nejvíce stanovisek a návrhů k otázkám, které jsou v Memorandu vysloveny. Stanoviska vyjádřená v diskusi budou koncem června v Národní observatoři pro odborné vzdělávání a trh práce Národního vzdělávacího fondu shrnuta a zpracována. Zpráva s výsledky diskuse bude poté předána generálnímu direktorátu Vzdělávání a kultura Evropské komise jako příspěvek České republiky k evropské diskusi o Memorandu. Zároveň poslouží jako východisko pro další navazující práce relevantních českých institucí, zaměřené na podporu a rozvoj celoživotního učení u nás.

Závěrečná zpráva projektu je k dispozici zde.