LIDÉ JSOU NAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ISO 9001:2000   ISO 10006:2003

Program Phare
Reforma odborného vzdělávání v České republice

Východiska

Naléhavá potřeba po roce 1989 přizpůsobit odborné vzdělávání na učilištích a středních odborných školách tak, aby odráželo měnící se hospodářskou a společenskou situaci, vyústila v nutnost vypracování zásadní strategické studie odborného školství s cílem zmapovat všechny hlavní aspekty systému a na základě konsensu formulovat dlouhodobá i krátkodobá strategická opatření.

Na základě závěrů studie byl zahájen program Phare Reforma odborného vzdělávání prostřednictvím pilotních škol a v roce 1994 bylo představiteli české vlády a Evropské unie podepsáno Finanční memorandum pro tento program.

V únoru-březnu 1996 byl tento cíl znovu potvrzen na strategickém semináři za účasti představitelů čtyř ministerstev, výzkumných ústavů, vzdělávacích institucí, škol, Delegace EU, Evropské nadace odborného vzdělávání a PMU. Na tomto semináři byl projednán a schválen strategický plán programu, a rovněž cíle a záměry jednotlivých programových komponent.